Persoonlijk welbevinden een must

Financiën

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je de kosten voor zorg en begeleiding naar eigen inzicht financieren.              

Een indicatie voor een pgb is een voorwaarde om als deelnemer van de zorgboerderij gebruik te kunnen maken.

Wij zijn te breiken op

Stuur ons een bericht

Zorgboerderij De Vossebelt